Door sensor Mobile devices SMoke sensor Flood sensor Home center 2

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Herroepingsrecht:

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terugsturen, waarna wij u binnen dertig dagen zullen terugbetalen. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren.

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop aanvaardt de besteller de toepasselijkheid van de volgende algemene voorwaarden.

Voor alle geschillen zijn exclusief de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Enkel Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Z-wave.be © 2019